Inschrijvingen ( 06/04/2018)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Bij inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,...)

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden.

Nieuwe kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas voor het eerst aanwezig zijn op één van de volgende instapdagen :


Instapdagen

  • de eerste schooldag na de grote vakantie  : 1 september 2017
  •  de eerste schooldag na de herfstvakantie : 6 november 2017
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie : 8 januari 2018
  • de eerste schooldag van februari : 1 februari 2018
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie : 19 februari 2018
  • de eerste schooldag na de paasvakantie : 16 april 2018
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag : 14 mei 2018

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Meer info hierover vind je in de schoolbrochure pag. 12


 

 
To Top ↑